"MENU NA NASTĘPNE TYSIĄCLECIE"
- kampania na rzecz zrównoważonej* produkcji i konsumpcji żywności

Kampania "Menu na Następne Tysiąclecie" prowadzona przez Federację Zielonych - Grupę Krakowską od połowy 1996 roku ma na celu popularyzowanie wiedzy na temat idei zrównoważonej konsumpcji i produkcji żywności w Polsce oraz wpływanie na praktyczne realizowanie tej idei. Kampania ma charakter europejski - współpracują w niej organizacje ekologiczne z Hiszpanii - AEDENAT, z Holandii - Alternative Konsumenten Bond, z Wielkiej Brytanii - SAFE Alliance, z Ukrainy - MAMA-86 oraz z Węgier - Energia Klub. Kampania w Polsce realizowana jest na dwóch a właściwie na trzech poziomach. Są to:

Poziom krajowy

Poziom lokalny

Działania edukacyjne

Działania te są wspomagane równoległym tworzenie koalicji na rzecz zrównoważonego rolnictwa. W swojej kampanii staramy się dotrzeć do różnych ludzi, grup oraz instytucji. Najogólniej można je podzielić na trzy grupy tematyczne: zrównoważona produkcja żywności, zrównoważona konsumpcja żywności oraz ochrona bioróżnorodności. To właśnie rolnictwo zrównoważone stanowi część wspólną tych obszarów aktywności i zainteresowań.

*sustainable


Dokumenty i informacje
Podejmowane działania Europa mówi "NIE!" genetycznie zmodyfikowanej żywności
List otwarty... Genetycznie zmodyfikowana soja - nieprawdziwa żywność
Co jest złego w genetycznej modyfikacji żywności Inżynieria genetyczna: kosztowne ryzyko
Koszty środowiskowe inżynierii genetycznej Czy inżynieria genetyczna wyżywi świat?
 


Małgorzata Jermak, Dariusz Szwed
e-mail: mjermak@tu.kielce.pl, BWLEPolecamy:

Fundacja ''Koalicja Sprawiedliwego Handlu'' - Fairtrade Polska