LIST OTWARTY DO PARTII POLITYCZNYCH I RUCHÓW SPOŁECZNYCH W ZWIĄZKU Z SYTUACJĄ W POLSKIM ROLNICTWIE

My uczestnicy IX Kongresu Federacji Zielonych w Białowieży zwracamy się do wszystkich sił politycznych i społecznych III RP z apelem o przemyślenie swojego stanowiska w kwestii rolnictwa.

Nasz sprzeciw i zaniepokojenie budzi dominujące w programach politycznych i propagowane w środkach masowego przekazu przekonanie o konieczności tak zwanej restrukturyzacji polskiego rolnictwa. W praktyce oznacza to doprowadzenie do bankructwa setek tysięcy rodzinnych gospodarstw, ogromne problemy społeczne związane z bezrobociem na wsi oraz katastrofalne pogorszenie się jakości żywności i stanu środowiska. Doprowadzi to również do zniszczenia tradycji i kultury polskiej wsi, będącej częścią naszej narodowej tożsamości.

Uważamy, że zaprzepaszczono by w ten sposób historyczną szansę jaka wyraźnie rysuje się przed polskim rolnictwem. Zamiast powtarzać błędy krajów tak zwanych wysoko rozwiniętych, które doprowadziły do zdegradowania gleb i wód oraz zniszczenia tradycyjnych wiejskich społeczności należy wykorzystać możliwości, jakie stwarza obecna struktura rolnictwa w Polsce. Duża ilość niewielkich gospodarstw rodzinnych to podstawa do rozwinięcia najbardziej nowoczesnego w zachodniej polityce żywieniowo - rolnej trendu, jakim jest rolnictwo ekologiczne. Tylko zdrowe produkty wysokiej jakości, pochodzące z takich właśnie gospodarstw, mają szansę zbytu i konkurowania z tanią (bo dotowaną), ale skażoną i szkodliwą dla zdrowia żywnością z Zachodu. Wymaga to świadomej polityki wspomagającej rolników produkujących żywność metodami ekologicznymi, w zakresie małego przetwórstwa, zbytu i promocji takich produktów. Zamiast bezrobocia, patologicznie rosnących wielkich miast i problemów z tym związanych, stwarzałoby się wciąż nowe, samodzielne miejsca pracy.

Dałoby to naszemu krajowi autentyczną niezależność ekonomiczną opartą na zdrowym środowisku i urodzajnej ziemi, a nie na chemii i "fabrykach" szkodliwej dla zdrowia żywności. Jest to również najtańszy i najskuteczniejszy sposób na polepszenie stanu zdrowia społeczeństwa. Pozwoli to także uratować walory krajobrazowe Polski, będące podstawą dla rozwoju turystyki ekologicznej na terenie całego kraju.

Wszystko to przyczyni się do zrównoważonego rozwoju naszej ojczyzny w oparciu o najbardziej trwały fundament jakim jest zdrowe rolnictwo.

Białowieża, 31 VIII 1996 r.

Jadwiga Łopata, ECEAT - Poland
oraz uczestnicy IX Kongresu Federacji Zielonych


Kontakt:
Jadwiga Łopata
European Centre for Eco Agro Tourism -Poland
Głębock 24, 58-535 Miłków

Dariusz Szwed
Krakowska Grupa Federacji Zielonych
Sławkowska 12, 31-014 KrakówStrona główna